Členstvo

 

15.6.2022 - Valné zhromaždenie občianskeho združenia IFA SR pdf pdf

 

Prihláška
Vyplnenú prihlášku zasielajte na emailovú adresu IFA SR

 

International Fiscal Association