Členstvo

 

20.6.2018 - Valné zhromaždenie občianskeho združenia IFA SR pdf pdf

 

Prihláška
Vyplnenú prihlášku zasielajte na emailovú adresu IFA SR

 

International Fiscal Association