Členstvo

 

28.6.2023 - Valné zhromaždenie občianskeho združenia IFA SR pdf pdf

 

Prihláška
Vyplnenú prihlášku zasielajte na emailovú adresu IFA SR

 

International Fiscal Association