O nás

IFA

International Fiscal Association(IFA) je mimovládna medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá právnymi predpismi v oblasti verejných financií a daňového práva. IFA bola založená 12. februára 1938 v Holandsku. Členmi IFA sú daňoví poradcovia, právnici, univerzitní profesori a vládni úradníci. Cieľom organizácie je štúdium finančných a ekonomických aspektov zdaňovania. Tento cieľ sa IFA snaží napĺňať organizovaním kongresov, vydávaním vedeckých publikácií a uskutočnovaním vedeckého výskumu.

International Fiscal Association, the Slovak Republic Branch

je slovenskou pobočkou medzinárodnej mimovládnej organizácie IFA. Vznikla 13.3. 2007 ako občiasnke združenie podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Za oficiálnu pobočku bolo slovenské zastúpenie uznané na celosvetovom kongrese IFA v Bruseli v septmebri 2008.


Stanovy

 

International Fiscal Association